İlgili Kişi Başvuru Formu

BEYAZ BALİNA YAYINLARI SANAT DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI BAŞVURU ŞEKLİ VE İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

İşbu İlgili Kişi Başvuru Formu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca Şirketimiz web sitesi kullanıcılarını, müşterilerimizi, imalatçılarımızı, tedarikçilerimizi, iş ortaklarımızı, hissedarlarını, yatırımcılarını, çalışanlarımızı, çalışan adaylarını, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek ve başvuru yollarını göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Genel Bilgiler;

KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi”), aynı kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVKK 13/1 maddesi uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize, haklarınız kapsamında yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun ("Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz.

Bu kapsamda yazılı olarak yapacağınız başvurularda, işbu başvuru formunun çıktısı alınıp doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak; (i) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile, (ii) noter vasıtasıyla tarafımıza iletilebilecektir. Kurul’un daha sonradan başvuru yöntemi belirlemesi halinde buna ilişkin başvuru koşulları da ayrıca duyurulacaktır.

Yazılı başvurulara ilişkin özellikli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi

Özellikleri

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen

Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurmasıdır.

Beyaz Balina Yayınları Sanat Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No:14 MB İş Merkezi Kat:1 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL

Başvuru Sahibi’nin zarf üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazması rica olunur.

Noter vasıtasıyla

Başvuru Sahibi’nin ıslak imzasını havi İlgili Kişi Başvuru Formu’nun kimliğini tevsik edici belge ile birlikte noter kanalıyla Şirketimize tebliğidir.

Beyaz Balina Yayınları Sanat Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No:14 MB İş Merkezi Kat:1 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL

Tebligat zarfı içeriğine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılması rica olunur.

 

Tarafımıza iletilen başvurularınız KVKK 13. maddesi uyarınca Şirketimize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimizin Kurul tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkının saklı olduğunu bildiririz.

 

1. Başvuru Sahibi Bilgileri

Ad-Soyad

 

TCKN

 

Cep Telefon Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Adres

 

 

2. Lütfen aşağıdakilerden sizin için uygun olanı ile Şirketimiz ile olan ilişiğimizi belirtiniz.

Çalışan Adayı

Mevcut Çalışan

Eski Çalışan

Çalışılan yıllar:

Üçüncü Kişi Firma Çalışanı

İlgili firma bilgisini ve pozisyonunuz:

Tedarikçi

Firma:

Müşteri

Firma:

İmalatçı

Firma:

İş Ortağı

 

Ziyaretçi

Diğer

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim ve Konu hakkında bizi bilgilendirmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KVKK kapsamında mevcut talebinizi detaylıca açıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Lütfen başvurunuza ilişkin vereceğimiz yanıtın tarafınıza nasıl bildirilmesini istediğinizi aşağıdakilerden sizin için uygun seçenek ile belirtiniz.

 

Adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.

 

Elden teslim almak istiyorum. (Bu seçenekte vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname ve/veya yetki belgesinin mutlaka ilgilisi tarafından hazır bulundurulması gerektiğini hatırlatırız.)

 

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki riskleri bertaraf edebilmek ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlayabilmek amacıyla ihtiyaç duyulması halinde kimlik tespiti yapılabileceğini ve işbu İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirttiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olması hususunda tüm hukuki ve cezai sorumluluğun (yetkisiz başvurulardan kaynaklı haller de dahil olmak üzere) tarafınıza ait olduğunu belirtiriz.

Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)

Ad-Soyad:

Başvuru Tarihi:

İmza: