Gizlilik ve Veri Politikası

BEYAZ BALİNA YAYINLARI SANAT DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ("Beyaz Balina” veya "Şirket”), işbu Kişisel Veri Politikası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) hükümlerine ve hukuka uygun olarak kişisel verilerinizi işlemeyi, saklamayı ve korumayı ilke edinmiş bulunmaktadır.

Beyaz Balina, tarafınıza ait kişisel bilgilerin hukuka ve yasal mevzuata uygun olarak elde edilmesinden, işlenmesinden, saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu bir şirket olarak, bilgilerinizin herhangi bir kayba ya da değişikliğe karşı korunması ve güvenli bir şekilde saklanması için gerekli tüm tedbirleri almakta; bu konuda teknik ve yazılımsal işlemleri gerçekleştirmektedir.

Beyaz Balina olarak, çalışanlarımız ile iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve/veya temsilcilerinin başta özel hayatının gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, kişisel verilerini hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak ve belirli, açık ve meşru amaçlarla işlemek, kişisel verilerinin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlamak, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve işlenme amacı için gerekli olan süre ile işlemek ve muhafaza etmek, kişisel verileri yurt içinde ve/veya yurt dışında üçüncü kişilere güvenlik önlemlerini alarak aktarmak ilkelerini her daim gözettiğimizi, bu kapsamda KVKK ve sair tüm yasal mevzuat hükümlerine uygun davrandığımızı bildiririz.

Kişisel verilerin korunmasındaki ilke ve kurallarının çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından da benimsenmesi ve bu doğrultuda bilincin oluşturulması ve yerleştirilmesi, farkındalığı sağlamak ve arttırmak da Şirketimiz politikasına dahildir.

Beyaz Balina olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi, saklanması ve korunması amacıyla yasal mevzuattan doğan tüm yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi, bu kapsamda; kişisel veri elde edilmesi sırasında ilgilere karşı veri sorumlusu sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüzü sözlü ve yazılı olarak yerine getirdiğimizi, kişisel verilerin güvenliğini (kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı erişimi önlemek gibi) sağlamak amacıyla gerekli teknik, yazılımsal ve idari tedbirleri aldığımızı ve çalışanlarla, iş ortaklarıyla veri güvenliği hükümleri içeren gizlilik taahhütnamelerinin yapıldığını, güncel anti-virüs sistemleri ile güvenlik duvarları kullanıldığını, kişisel veri içeren fiziki ortamların dış risklere karşı güvenliğinin sağlandığını, elde edilen ve işlenen kişisel verilerin mümkün oldukça sayısal olarak minimize edildiğini, özel nitelikli kişisel veri aktarımlarının mutlaka şifreleme tekniği ile yapıldığını, periyodik takipler sırasında ya da ilgilinin başvurusu üzerine kişisel verilerin işlenme sebebinin ortadan kalkması veya kişisel veriyi saklama süresinin dolması halinde, kişisel verinin veri kategorisi ve verinin niteliğine uygun şekilde silindiğini, yok edildiğini veya anonim hale getirildiğini bildiririz.

Yine web sitemiz de kullanıcılarımıza daha doğru bilgi aktarmak amacıyla, güvenilir olduğunu düşündüğümüz sitelere bağlantılar içermektedir. Ancak ilgili sitelerin veri ve/veya gizlilik politikalarından ya da içeriğinden şirketimiz sorumlu değildir. Web sitemizi kullanmanız, işbu açık bilgilendirme doğrultusunda veri gizlilik politikamızı okuduğunuz, anladığınız ve onayladığınız anlamını taşımakta olup, adli ya da idari mercilerden gelebilecek işbirliği ve/veya bilgi talebi halinde, yasal mevzuat uyarınca gerekli mercilerle talep edilen kişisel bilgilerinizi paylaşabileceğimizi bildiririz.

Anonim ve sizi kişisel olarak tanımlamaya yeterli olmayan bilgiler kişisel olmayan bilgiler olup, bu bilgiler sunucularımızda otomatik olarak depolanmaktadır.

KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine ("Başvuru Sahibi”), aynı kanunun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin bir takım taleplerde bulunma hakkı tanınmış olduğundan işbu Gizlilik ve Veri Politikamız kapsamında haklarınız bakımından da sizi bilgilendirmek isteriz.

KVKK 13/1 maddesi uyarınca, veri sorumlusu olan Şirketimize, haklarınız kapsamında yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun ("Kurul”) belirleyeceği diğer yöntemlerle başvuru yapabilirsiniz. Bu kapsamda yazılı olarak yapacağınız başvurularda, ilgili kişi başvuru formunun çıktısı alınıp doldurularak ve ıslak imza ile imzalanarak; (i) Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile (ii) noter vasıtasıyla tarafımıza iletilebilecektir. Kurul’un daha sonradan başvuru yöntemi belirlemesi halinde buna ilişkin başvuru koşulları da ayrıca duyurulacaktır.

Yazılı başvurulara ilişkin özellikli bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Başvuru Yöntemi

Özellikleri

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen

Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurmasıdır.

Beyaz Balina Yayınları Sanat Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No:14 MB İş Merkezi Kat:1 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL

Başvuru Sahibi’nin zarf üzerine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazması rica olunur.

Noter vasıtasıyla

Başvuru Sahibi’nin ıslak imzasını havi İlgili Kişi Başvuru Formu’nun kimliğini tevsik edici belge ile birlikte noter kanalıyla Şirketimize tebliğidir.

Beyaz Balina Yayınları Sanat Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No:14 MB İş Merkezi Kat:1 Cevizlibağ Zeytinburnu/İSTANBUL

Tebligat zarfı içeriğine "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgi talebi” yazılması rica olunur.

 

Tarafımıza iletilen başvurularınız KVKK 13. maddesi uyarınca Şirketimize ulaşmasından itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve tarafınıza bilgi verilecektir. Taleplerin değerlendirilmesi ve sonucunun bilgilendirilmesine ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin maliyet gerektirmesi halinde, Şirketimizin Kurul tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkının saklı olduğunu bildiririz.

Saygılarımızla,

BEYAZ BALİNA YAYINLARI SANAT DAĞITIM PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.